گل خانه خانگی

طراوت چشم

گل خانه خانگی

طراوت چشم

خاک گلدان

چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۰۰ ق.ظ

برای گیاهان گلدانی  چه آپارتمانی و چه هوای آزاد خاک بسته به نوع گیاه  از اهمیت به سزایی برخورداراست از آنجا که مکان رشد گل و گیاه گلدانی به محدوده حجمیه گلدان  محصور میشود لزا نوع خاک مصرفی از نظر خواص طبیعی و شیمیایی با خاک باغچه متفاوت است.

خاک مناسب برای گلدان باید شرایط خاصی را دار باشد از یک سو تامین کننده مواد غذایی لازم باشد‏وبه اندازه کافی آب را در خود نگه ‏دارد و در نتیجه آب دادن به ‏گلدان، مواد غذایی (مواد آلی) ‏خاک، سریع شسته نشده و گیاه با ‏کمبود مواد غذایی دچار نشود. ‏ از سوی دیگر به جهت حفاظت از ریشه گیاه ترکیب آن به گونه ای باشد که تجمع آب موجب پوسیدگی ریشه نگردد از سوی دیگرنوع خاک انتخابی مناسب با نوع گیاه باشد

از دیدگاه ژئوتکنیک خاک‌ها به دو دسته درشت‌دانه و ریزدانه تقسیم می‌شوند اما از دیدگاه علم خاکشناسی خاک‌ها به سه

درشت بافت و متوسط بافت وریزبافت طبقه بندی می‌شوند.

خاک درشت بافت :این نوع خاک عمدتا مخلوطی از شن وماسه و خاک رس است که میزان شن بر خاک رس غالب است لزا دارای حجم منافذ بیشتری است و عبورجریان آب و مواد غذایی در آن سریع  انجام میگیرد

خاک متوسط: ترکیب قالب این نوع خاک دارای  ذ راتی باقطر متوسط است و شن ومقدارکمی خاک رس به همراه دارد

خاک ریز بافت :  ترکیب قالب این نوع خاک را رس تشکیل می دهد و دارای حجم منافذ کمتری است و عبور آب و املاح در آن به سختی انجام می شود

خاک گلدان برای عمده گل های تزئینی می تواند ترکیبی تهیه شود در زیر به چند نمونه اشاره می شود

خاک برگ : دوقسمت شن ریز یا پرلیت :یک قسمت - کود دامی کاملا پوسیده : یک قسمت

خاک باغچه: دوقسمت -  شن ریز یک قسمت -  کود دامی کاملا پوسیده : یک قسمت

کوکوپیت :یک قسمت خاک برگ : یک قسمت  ورمی کمپوست : یک قسمت

  • انوشه گلبن