گل خانه خانگی

طراوت چشم

گل خانه خانگی

طراوت چشم

خاک برگ

پنجشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲ ب.ظ

خاک برگ خاکی است که از پوسیدن و تجزیه برگ درختان تولید می شود، این نوع خاک از حیث موادغذایی خیلی ضعیف است و به این دلیل هیچ وقت به تنهایی برای کشت گیاه استفاده نمی شود و همیشه آن را با انواع خاک های دیگر به نسبتی معین مخلوط می کنند. تنها فایده این خاک سبک کردن و قابل نفوذ نمودن خاک های سخت است.

طرز تهیه خاک برگ:

برای بدست آوردن خاک برگ، در فصل پاییز که موقع خزان درختان است، براگ ها را جمع آوری کنید و در محلی روی سطح زمین و یا در گودالی توده نمایید و پس از آنکه مقدار زیادی آب روی آنها ریختید با پا و یا هر وسیله دیگر، مانند غلطک، برگها را فشرده سازید و مقداری کود اوره روی آن بپاشید.مجددا مقداری برگ خشک اضافه کنید و باز هم پس از آب پاشی برگ ها را متراکم کنید و این عمل را تکرار نمایند تا ضخامت توده برگ ها به یک متر یا یک متر و نیم برسد. به مرور زمان در اثر نشو و نما میکروب ها تخمیر صورت گرفته و حرارت زیادی ایجاد می شود. بعدا هر 3 تا 4 ماه یک مرتبه توده برگ را خراب و در محل دیگری مجددا آن را به ترتیب بالا تل کنید. پس از 8 تا 12 ماه، بیشتر برگ ها تبدیل به هوموس می شوند. بهترین خاک برگ، خاکی است که اقلا 3 تا 4 سال مانده و از تجزیه برگ هایی که فاقد رگبرگ زیاد هستند، تولید شده باشد. بنابراین برگ درختان میوه بهترین خاک برگ را تشکیل می دهند و از برگ هایی مانند برگ درخت چنا، خاک برگ نامرغوب به دست می آید. پوسیدن برگ ها محتاج گذشت زمان است و مدتی طول می کشد. طول مدت پوسیدن در انواع برگ ها متفاوت است. مثلا پهن برگ ها زودتر و سوزنی برگ ها دیرتر می پوسند.

  • انوشه گلبن