گل خانه خانگی

طراوت چشم

گل خانه خانگی

طراوت چشم

تقدیم به همه

پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۴۴ ق.ظ


آخرین  پنج شنبه سال 

یادی کنیم از همه آنان که سالها بامابودند اما حالا. . . .  .

ونیز یاد کنیم از همه آن مهربانانی که اگرچه درسکوت اما بنابه آمار باز دید روزانه همیشه این حقیر را شاد کرده اند وهم این لطف آنهاست که این خانه بر پاست

به امید سالی پراز نشاط و زیبایی والبته همراهی مهربان شما خوبان

  • انوشه گلبن