گل خانه خانگی

طراوت چشم

گل خانه خانگی

طراوت چشم

برگ عبایی

شنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۰۱ ب.ظاسم علمی برگ عبائی Aspidistra elatior واز خانواده Liliaceae میباشد. برگ عبائی گیاهی است بومی چین و ژاپن که داری ریزوم بوده و بدون ساقه هوایی می باشد.

برگ عبایی

آسپیدیسترا  (Aspididtra)(برگ عبایی) متعلق به خانواده سوسن است و دارای هشت گونه از گیاهان همیشه سبز آپارتمانی و گلخانه ای است. آن ها به آسانی داخل آپارتمان و ساختمان رشد نموده و به شرایط آب و هوایی مختلف درون ساختمان مقاوم هستند.حساسیت خاصی به تغییرات نور و دما ندارند.گونه معروف و متداول آن ها A.elatiorاست که دارای برگ های سبز تیره ای نیزه ای دراز و جذابی بوده و به طول ۳ تا ۵۰ سانتیمتر است. همچنین دمبرگ بلندی دارد که مستقیما از سطح خاک بیرون می آید. ارتفاع بوته در حدود ۳۰ سانتیمتر و گسترش آن به ۵۰ سانتیمتر می رسد یکنوع ابلق آن نیز وجود دارد که داری نوار کرم رنگ می باشد و بسیار جالب است.

و به صورت گسترده رشد می نمایند.هنگام بلوغ گل های کوچک غیر زینتی فنجان مانندی را تولید می کند. برگ عبایی مقاومترین گیاه آپارتمانی و قابل سازش با شرایط آپارتمان است به طوری که گیاه فولادی نام گرفته برگهایی بلند و کشیده شبیه برگ ذرت و الیاف مقاوم و برنگ سبز تیره است و مستقیما از ساقه های زیر زمینی خارج شده واریته ابلق با برگهایی به رنگ سبز و کرم نیز موجود است اما مقاومت کمتری نسبت به برگ سبز دارد دارای گلهایی بنفش و گود در خاک گلدان است که جنبه ی زینتی ندارد

 خاک گلدان را از کمپوست غنی انتخاب نموده،خوب آبیاری نمایید به خصوص در تابستان

درنور نسبتا ضعیفی قرار دهید.برای داشتن گیاه بزرگتر آن را هرسال به گلدان بزرگتر و خاک تازه منتقل نمایید.در طول سال هر یک یا دو ماه یک بار به آن کود بدهید.

تکثیر برگ عبایی

برای تکثیر گیاه برگ عبایی در بهار ریشه گیاه را تقسیم نمایید و هر قسمت را باجوانه انتهایی وتعدادی برگ در گلدان و خاک تازه قرار داده وآب و غذا بدهید


  • انوشه گلبن