گل خانه خانگی

طراوت چشم

گل خانه خانگی

طراوت چشم

قلمه زدن

سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۹ ب.ظ

قلمه زدن روش ساده ای برای تکثیر برخی از گیاهان می باشد. قلمه قسمتی از شاخه،برگ یا ریشه است که از گیاه مادری جدا میشود ودر شرایط مساعد جهت ریشه زایی قرارمیگیرد گیاهان آپارتمانی رادرصورت مناسب بودن شرایط (نور و دما ) میتوان در تمام طول سال تکثیر نمود  متداول ترین نوع قلمه ساقه است. در این روش قسمتی از شاخه که جوانه جانبی یا انتهایی دارد،از گیاه مادری جدا و برای ریشه زایی در محیط مناسب قرارمیدهند.

 پس از تولید ریشه، آن را به صورت مستقل میکارند طول این نوع قلمه می تواند بین 10 تا 15سانتی متر باشد. بهتر است در پایین قلمه و در نزدیکی زیر یک گره برشی مورب زده شود و برش بالائی یک سانتی متر بالاتر از آخرین گره زده می شود

برای ریشه زایی اینگونه قلمه ها دریک ظرف ترجیحا شیشه ای یا بدنه شفاف(ظرف خالی نوشابه) چندقطعه قند قراردهید و ظرف را با آب سرد پرکنید قندرا با آب محلول کرده به مدت چند ساعت بی حرکت قراردهید تا املاح رسوب کند اکنون قلمه های آماده را به مدت ده تا پانزده روز درون ظرف قراردهید ودراین مدت حتما سطح آب را کنترل کنید دمای مناسب «27درجه » ونور متوسط «لبه پنجره های شمالی یا نور مصنوعی» عدم قرار گرفتن در کوران هوا از جمله مواردی است که باید مراقبت شودبا استفاده ازپودر محرک ریشه زا(IBA) میتوان قلمه تهیه شده را مستقیم در بستر مناسب قرارداد

بعضی از گیاهان «بنفشه آفریقایی» توسط برگ های کامل تکثیر می شود در این نوع قلمه، پهنک برگ همراه با دمبرگ ، برای تولید گیاه جدید استفاده می شود.بستر مناسب برای این نوع قلمه مخلوطی ازماسه  خاک باغچه و پرلیت است  به هنگام قرار دادن دمبرگ درخاک باید توجه داشت که سطح برگ به هیچ عنوان با خاک تماس حاصل نکند هم چنین در هنگام آبیاری از خیس شدن سطح برگ شدیدا جلوگیری شود(برگ نسبت به دمبرگ عمودباشد) تقریباً پس از ۴۰ روز ابتدا ریشه نابجا در ته قلمه برگ تولید شده و سپس از آن، گیاهچه ها که حاصل از رشد جوانه نابجا است ایجاد می شود.


منابع: reenhorticulture.persianblog.ir/post/365/

        http://nargil.ir/nargil-paper.aspx?Id=63&cid=58699

  • انوشه گلبن