گل خانه خانگی

طراوت چشم

گل خانه خانگی

طراوت چشم

زبرینا

پنجشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹ ق.ظ

    گیاهی است علفی از خانواده کملیناسه و جهت تزئین طاقچه ها و گلخانه ها و پشت پنجره مورد استفاده قرار میگیرد،گیاهی است زیبا و سریع الرشد و کم توقع ،ساقه ها رونده و برگها بیضی شکل که در بعضی واریته های سبز یکدست و بعضی دیگر ابلق با رگه های سفید و به شکل برگ بید است.به همین دلیل درایران به برگ بیدی معرف شده است   • انوشه گلبن